ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Το δικηγορικό γραφείο του Σωτήρη Γεράγγελου αναλαμβάνει υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία πάνω στην ρύθμιση και διευθέτηση οφειλών και δανείων. Παρέχουμε υπηρεσίες διακανονισμού και ρύθμισης τραπεζικών οφειλών και τραπεζικών δανείων για ιδιώτες και επιχειρηματίες. Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με την υπαγωγή στους νόμους περί Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών. Ενημερωθείτε αναλυτικά για την διαδικασία.