ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Το δικηγορικό γραφείο του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω Σωτήρη Γεράγγελου διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν τροχαία ατυχήματα.

Δυστυχώς, η χώρα μας κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στη συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων. Εμείς, αναλαμβάνουμε την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη πλήρους αποκαταστάσεως κάθε ζημιάς από τροχαίο ατύχημα. Στόχος μας είναι η επίτευξη ορθής και δίκαιης καταβολής αποζημίωσης από αυτοκινητικό ατύχημα με υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την παράσταση πολιτικής αγωγής και υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες ή θάνατο. Με μεθοδική, έγκυρη και άρτια νομική εργασία επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη δυνατή διασφάλιση των συμφερόντων των εντολέων μας.