ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις που αφορούν όλο το φάσμα του οικογενειακού δικαίου. Το οικογενειακό δίκαιο συνιστά τον κλάδο του αστικού δικαίου που ασχολείται με τις οικογενειακές σχέσεις, δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ συζύγων και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων.

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως υποθέσεις οικογενειακού δικαίου όπως υποθέσεις διαζυγίων (συναινετικών ή μη), αγωγών διατροφής και επιμέλειας τέκνων. Με σεβασμό στον άνθρωπο και απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης μας, αναλαμβάνουμε την δικαστική και εξωδικαστική προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων μας.