ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Παρέχονται πλήρεις και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε υποθέσεις που αφορούν τον τομέα του διοικητικού δικαίου, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

Διαθέτουμε πολύχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία στον χειρισμό διοικητικών υποθέσεων ενώπιον των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και των αντίστοιχων διοικητικών αρχών. Παράλληλα, η συνεχής επιστημονική ενημέρωση και κατάρτισή μας πάνω στο αντικείμενο έχει ως αποτέλεσμα την άρτια, αποτελεσματική και ταχεία διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων.  

Η μακροχρόνια ενασχόλησή μας με τον συγκεκριμένο τομέα δικαίου και οι σημαντικές επιτυχίες στον χειρισμό απαιτητικών υποθέσεων εγγυώνται βέλτιστα αποτελέσματα.