ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο του δικηγόρου Σωτήρη Γεράγγελου στην Αθήνα εξειδικεύεται σε στρατολογικά θέματα, παρέχοντας άμεσες και έγκυρες νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως υποθέσεις που άπτονται του στρατιωτικού δικαίου, όπως για παράδειγμα υποθέσεις απαλλαγής στράτευσης, εξαγοράς στρατιωτικών υποχρεώσεων, αναβολών κλπ. Επιπλέον, διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία και ενασχόληση με υποθέσεις στρατιωτικών εγκλημάτων, που προβλέπονται και τιμωρούνται από τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα, όπως η λιποταξία, η ανυπακοή, η ανυποταξία, η εξύβριση ανωτέρου – κατωτέρου, η παράβαση στρατιωτικής εντολής κ.α.